KRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER COLLABORATIE 2021 - D. Kampman

Gaat binnenkort verschijnen

TEMPO-OPNIEUW - D. Kampman

Bestond er een eens-zo-langzaam tempoparadigma in de 17e, 18e en 19e eeuw?
Daar is nu bewijs voor geleverd.