UITGEVERIJ INFORMATIE DOCUMENTATIE ALGEMEEN

VERSCHENEN


VERWACHT


PUBLICATIES


CONTACT


LINKS


KRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER COLLABORATIE ONLINE


HIER EN NU


UITGEVERIDA, dat wil zeggen Uitgeverij Informatie Documentatie Algemeen, bestaat nu zo'n 30 jaar. Het is de voortzetting van Uitgeverij Agentschap Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Zoals blijkt uit de lijst van publicaties (zie PUBLICATIES) zijn er veel titels beschikbaar gekomen, die ook in diverse bibliotheken voorhanden zijn, dan wel nog steeds leverbaar zijn.

De belangstellingsgebieden van UITGEVERIDA zijn: filosofische en wetenschappelijke teksten en essays op maatschappelijk relevante terreinen, zoals kentheorie en sociologie. Meer gericht op geschiedkundige aspecten zijn er ook veel uitgaven op het terrein van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook verricht UITGEVERIDA uitgaven op literair terrein en op musicologisch terrein. Het literaire terrein omvat ook enkele uitgaven in de vorm van nonfictie essays en korte teksten.

UITGEVERIDA, ie Uitgeverij Informatie Documentatie Algemeen, has been around for about 30 years now. It is the continuation of Uitgeverij Agentschap Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. As can be seen from the list of publications (see PUBLICATIES), many titles have become available, which are also available in various libraries, or are still available.

Areas of interest of UITGEVERIDA are: philosophical and scientific texts and essays in socially relevant fields, such as epistemology and sociology. More focused on historical aspects, there are also many publications in the field of collaboration during the Second World War.

UITGEVERIDA also publishes in the literary field and in the musicological field. The literary field also includes some publications in the form of nonfiction essays and short texts.