Publicaties:

bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen:
* D.Kampman; Kritische Beschouwingen over collaboratie - Stereotypering van de NSB;
2011; ISBN 978-90-232-4814-9
verkrijgbaar bij UITGEVERIDA prijs E 15,--

bij VU University Press, Amsterdam:
* D.Kampman; De NSB en de NSB'ers - Kennisonrechtvaardigheid en stereotypering;
2015; ISBN 978-90-8659-702-4

bij Uitgeverij Informatie Dokumentatie Algemeen,
of bij Agentschap Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek:
* Gistend Nieuwend, over subjektiviteit; D.Kampman; 1987; in ringband; ISBN 90-72273-01-x
* SocioSubjekt, een wijsgerig sociologies onderzoek; D.Kampman; 1989; paperback; ISBN 90-72273-02-8
* Stratifikatie van Problematisering van Kennis; D.Kampman; 1990; paperback; ISBN 90-72273-03-6
* Ideeen voor de opzet van een onderzoek op de gebieden van Management en Organisatie; D.Kampman; 1992; paperback; ISBN 90-72273-04-4
* PRZPL (nr.1) Tijdschrift voor ernstige onderwerpen; 1991; paperback; ISBN 9073947014; ISSN 09262598
* Diversen; 1992; D.Kampman; paperback; ISBN 9073947022
* Kennis Sociologiese Teksten; D.Kampman; 1994; paperback; ISBN 90-72273-05-2
* AUG proeza,opstellen; 1994; paperback; ISNB 9073947020
* Terminologie; 1996; D.Kampman; paperback; ISBN 90-72273-06-0
* Opstellen en korte teksten; D.Kampman; 1997; paperback; ISBN 9073947049
* Kritiek; 1999: ebook; D.Kampman; ISBN 9073947057; 2000: ISBN 9073947073
* Trilogie; 2000; ebook; D.Kampman; ISBN 9073947065
* Het actiecomite, de krant en het abonnement; D.Kampman; 2002; ebook; ISBN 9073947081
* PRZPL (nr.2) periodiek voor ernstige onderwerpen; 2004; ebook; ISBN 90-73947-09-X
* Oneigenlijke Briljantie (Nieuwe kritiek op de snelle tempo-interpretatie van
de westerse (voor)-klassieke en vroeg-19e eeuwse muziek); D.Kampman; 2005; ebook; ISBN:9789073947108
* A Methodological Survey Regarding Tempo in Western (pre)classical Music; D.Kampman; 2006; ebook; ISBN 978-90-73947-12-2
* Verwerking; 2006; ebook; D.Kampman; ISBN 978-90-73947-11-5
* Cordon Probabilaire en andere teksten; D.Kampman; 2008; ebook; ISBN 978-90-73947-13-9
* Oneigenlijke Briljantie; 2009; gebonden boek; D.Kampman; ISBN 978-90-73947-14-6
* Vraaggesprek met Dick Kampman; 20014; J.M.L.Ebberink; brochure; ISBN 978-90-73947-00-9
* Korte Teksten; 2015; D.Kampman; ISBN/EAN 978-90-73947-17-7
* Canto Temporalis; D.Kampman; 2016; ISBN/EAN 978-90-73947-16-0