Links:

Kritische Beschouwingen over Collaboratie - Stereotypering van de NSB (2011, uitg. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen)
verkrijgbaar bij UITGEVERIDA; prijs E 15,--

De NSB en de NSB'ers

Werkgroep Herkenning

Het Verhalenarchief van het Nationaal Archief

Greenpeace

Nederlands Palestina Komitee